Tance a tanečníci

Folklorní soubor JIZERA čítá v současné době 20 tanečníků a tanečnic. Dlouhou dobu jsme se potýkali s jejich nedostatkem, především tanečníkům bylo málo. To se znatelně změnilo příchodem manželů Dědečkových do souboru v roku 2009. S nimi nastalo velké obrození mladších tanečníků a tanečnic především z okolí jejich přátel. Problémem bylo rychle všechny naučit alespoň základní choreografie k populárním tancům, abychom nemuseli přestat s vystupováním. Naštěstí si je vzala do parády zbylá hrstka našich ostřílených dlouholetých tanečníků a „mlaďochům“ to šlo jako po másle. Takže jsme již za 2 měsíce mohli předvádět pásmo jarních a velikonočních tanců, písní a zvyků bez velkých změn…

Ale žádné choreografie nelze dělat bez znalostí základních tanečních kroků. Pojizerské a Podještědské tance jsou proto rozděleny na tance kolové, tedy s jediným tanečním krokem, který se zpravidla skládá z pohybových prvků jako jsou kroky, pohupy, výskoky, skoky, obraty, poklony aj. K složitějším tancům, k tancům skladebným, se přechází tehdy, když se stanou všechny základní kroky jednoduchými. Pro všechnu rozmanitost obsahu, původnost tanečních nápadů a působivost změn ve vztazích tanečníků a tanečnic uvnitř jednotlivých tanců jsou pojizerské a podještědské tance velmi zajímavé. Je v nich výrazně zachycen a uchován život našeho lidu.

Po stránce obsahové jsou pojizerské a podještědské tance nejčastěji zobrazením vztahu mezi chlapcem a dívkou, vztahu milostného. Některé tance skladebné jsou svými texty přímo předurčené, aby je zpívaly a tancovaly především soubory dětské. A jen v malém počtu tanců skladebných se rozvíjí krátký děj.

 

Směsky

Směsky jsou tance, které nejsou pravidelné rytmicky nebo stavbou, tj. u nichž se směšuje více rytmických typů v témž tanci, nebo jejichž architektonika je vůbec nepravidelná. Často je to spojení obkročáku, skočáku, natřasáku a valčíku v jediný tanec.

 

Druhy tanců

Mezi typické tance pro oblast Podještědí, Pojizeří a Podkrkonoší se řadí např. dvoukročák, třasák (natřasák), obkročák, skočná, sousedská, valčík, mazurka, šlapák, točená, třínožka, krajcpolka, řezanka či šotyš.