Folklorní soubor JIZERA založili v Liberci roku 1986 manželé Josef a Milena Knajblovi.

Soubor zpracovává tradiční podještědský, pojizerský a podkrkonošský folklor – písně, tance, říkadla, zvyky a obyčeje z rozsáhlé oblasti mezi Ještědem a Krkonoši. Čerpá tak především z pozůstalosti národopisce, malíře a sběratele lidových písní a tanců, Prof. Pavla Krejčího, jehož vnuk a zároveň vedoucí JIZERY, Dalibor Tuž, tak spolu s Helenou Janouškovou (vedoucí taneční složky a choreografka) pokračuje v práci, kterou jeho dědeček zanechal a nadevše miloval. Jejich  snahou je zachování a šíření lidových tradic a původních písní a tanců z oblasti Podještědí, Pojizeří a Podkrkonoší v co nejčistší podobě.

V minulosti se lidé v tomto hornatém regionu věnovali především zemědělství a rolnictví, proto byl tento kraj považován za jeden z chudších v českých zemích. Z toho důvodu jsou i naše kroje o něco jednodušší než v některých moravských regionech. Přesto se také u našich krojů vyskytují mnohé zajímavé součásti a detaily jako např. krásné, ručně vyšívané vínky, šněrovačky, kulaté pánské klobouky a jiné.

V Podještědí i Pojizeří se kroje dělily na sváteční (pro nošení do kostela), polosváteční (k tanci u muziky) a všední kroj (pracovní).

Soubor JIZERA používá všechny 3 základní druhy zmiňovaných krojů ušitých v podobě, v jaké se nosily v druhé polovině 19. století. Při vystoupeních používáme především kroje sváteční a polosváteční. Dále máme k dispozici také části kroje svatebního pro nejslavnostnější příležitosti.

Soubor se účastní nejrůznějších kulturních a společenských akcí, oslav a folklorních festivalů v České republice i v zahraničí.

Folklorní soubor JIZERA pořádá rovněž řadu programových pásem k nejrůznějším příležitostem. Nabízíme jak tématicky zaměřená vystoupení (např. Lidová svatba v hospodě, jarní a velikonoční zvyky a jiné), tak i přehled těch nejoblíbenějších jednotlivých tanců a sólových ukázek, uspořádaných dle aktuální potřeby či přání organizátora. Zpestřením programu je i náš dětský folklorní soubor Jizerka, se kterým uvádíme několik společných pásem.

V dnešní době čítá soubor JIZERA více než 30 členů. Krojované tanečníky doprovází tradiční podještědská muzika v nástrojovém obsazení housle, viola, klarinet, flétna, lesní roh, kontrabas a nově také lidová háčková harfa a tenorové housle (křest těchto nástrojů proběhl u příležitosti oslav 25. výročí založení souboru).