Folklorní soubor JIZERA založili manželé Milena a Josef Knajblovi v Liberci v červnu roku 1986. Ti však byli folklorně činní již před tím, a to v Podještědském souboru písní a tanců, odkud právě roku 1986 odcházejí a zakládají soubor JIZERA. JIZERA se stává kroužkem zájmové umělecké činnosti při Domu kultury v Liberci, který byl zároveň jejím zřizovatelem.

Již v září toho samého roku byly pro soubor pořízeny zcela nové dívčí pracovní kroje (kanduše, halenky, barevné zástěry, spodničky a šátky na hlavu). Zároveň s tím se dávaly šít také chlapecké kroje (košile, vesty, kalhoty, vázanky) a nechaly se vyrobit klobouky a holiny.

JIZERA čítala 12 tanečních párů a několik samostatných zpěvaček a doprovázela ji muzika pod vedením Jindřicha Jehličky.

Již v roce 1987 pořádá JIZERA v Liberci mezinárodní setkání folklorních souborů.

Nastalo několikaleté úspěšné období plné vydařených vystoupení nejen v nejbližším okolí, ale i v zahraničí. Za nejúspěšnější akce jsou právem považována vystoupení v rámci folklorních festivalů na Sardinii a v Normandii. Vzniká celá řada nových tanců a choreografií, jako např. „Na šejdovci“, vánoční pásmo „Štědrej večer nastal aneb veselé obrázky vánoční“ či programový blok mateníků „Zelenej věneček, červenej šáteček“.

Po letech úspěšných přišla i léta těžká. V roce 1991 odchází muzika a soubor se potýká s problémy v podobě nedostatku tanečníků a absence muziky.

V roce 1993 se pro spolupráci podařilo získat cimbálovou muziku Dušana Kotlára. Opět nastává úspěšné období plné zajímavých vystoupení v České Republice, ale i v zahraničí. Vrcholem se stává výměna s norským folklórním souborem z norského Vikersundu. Roku 1999 končí činnost i tato muzika a soubor zůstává opět bez muzikantů. Mezi nejdůležitější nové choreografie patří pásmo tanců z regionu Podještědí a Pojizeří „Bejvávalo, bude zas“ či blok vojenských písní a tanců „Svobodní mládenci“.

V roce 1995 se folklorní soubor JIZERA osamostatnil a vzniká občanské sdružení.

Na svou renesanci si Jizera musela ještě několik let počkat a to až do roku 2001, kdy do souboru přechází z Podještědského souboru písní a tanců nová muzika pod vedením Jana Duňky a Dalibora Tuže.

Od této doby Jizera pořádala desítky folklorních vystoupení a účastnila se mnohých kulturních a společenských akcí, folklorních festivalů a jiných oslav. Rovněž se nechaly šít další části krojů (svátečních a polosvátečních), které byly postupem doby a dle finančních možností souboru doplňovány. K nejzásadnějším tancům a choreografiím nové éry folklorního souboru patří tance jako např. Kolovrátek, Libonická, My jsme hoši z Ještěda, Chodil jsem na Proseč, Sousedovi koně, K Proseči je cesta, Šotyše, Procházka po kole, Nesla bába čerta v nůši, Čí to, čí to, čí to či obnovená premiéra vánočního pořadu „Štědrej večer nastal, aneb veselé obrázky vánoční“.

Mezi nejúspěšnější zahraniční festivaly, kterých se folklorní soubor JIZERA v této éře zúčastnil, patří 40. ročník Europeade na Sardinii, „Toon & Tine“ v Belgii, mezinárodní festival dětských sborů v Halle (Saale) v Německu, 38. mezinárodní folklórní festival v Avianu v Itálii, „Dny české kultury“ v Colombelles či mezinárodní folklórní festival Cugand v Nantes ve Francii.

Manželé Knajblovi připravují za pomoci manželů Dědečkových obsáhlé folklorní pásmo Rok na vsi. První jeho část je uvedena v roce 2002 pod názvem „Pomlázka se čepejří, panímáma nevěří“ a obsahuje tance, říkadla, písně a zvyky s jarní a velikonoční tématikou.

V roce 2004 následuje druhá část programu, nazvaná „Mé milé léto“. Ta se skládá z letních říkadel, tanců a písní. V tomto roce přibyly do fundusu souboru další části krojů, a to dívčí sukně, šněrovačky a vínky, které si dívky samy vyšívaly.

Třetí část Roku na vsi, nazvaného „Bude vojna bude“ připravují manželé Knajblovi již sami bez Dědečků, a to v roce 2005. Skládá se ze 4 částí: práce na poli, verbování a vojna, dušičky a posvícení. Tento rok jsme necháváme ušít nové pánské košile.

Hned rok na to, tedy v roce 2006, dostaly dívky nové halenky, kabátky (jupky) a bílé vyšívané sváteční zástěry.

V roce 2008 byla v rámci výročního vystoupení premiérovaná čtvrtá část programu Rok na vsi „V zimě aneb Hopsa bábrle, zmrzlá košile“. Choreografie se chopili opět manželé Knajblovi s dcerou Milenou a Helena Janoušková.

Hudební úpravu všech čtyřech pásem připravil Dalibor Tuž.

Začátkem roku 2009 opouští manželé Knajblovi a poslední zakládající člen, Pavel Škoda, soubor a odchází do folklorního důchodu, i když nadále zůstávají podporou a inspirací pro další činnost.

Hlavním vedoucím souboru byl zvolen Dalibor Tuž a vedoucími Jan Volf a Helena Janoušková. Choreografickou práci převzali staronoví členové taneční složky, manželé Radka a Vladimír Dědečkovi, kteří byli následně zvoleni i do vedení souboru. Dědečkovi vytvořili další jednotlivé tance, ale především nový komponovaný program Lidová svatba v hospodě, který byl premiérově uveden 4. června 2011 v Malém divadle v Liberci u příležitosti oslav 25. výročí založení souboru. K této slavnostní chvíli byly do souboru pořízeny nové pánské sváteční vesty, 2 svatební klobouky, bílé čepce pro vdané ženy a další svatební propriety.

Na konci školního roku 2010/2011 manželé Dědečkovi odcházejí ze souboru z rodinných důvodů. Jejich práci převzala stálá členka JIZERY a zároveň členka vedení, Helena Janoušková.

V současné době soubor čítá 34 členů; 19 tanečníků a tanečnic a 15 muzikantů a muzikantek.