4. ledna 2020 – Hotel Weber, Bedřichov

5. září 2020 – Sklářské slavnosti na Kristiánově